Aktive løpere i klubben betaler en årlig aktivavgift. For sesongen 2016/2017 er denne økt fra kr 1000 til kr 2000 per løper. Bakgrunnen for økningen er i hovedsak økte kostnader knyttet til trenere, samt en tilpasning av klubbens totale kostnads- og inntektsnivå. De siste årene har vi tæret på egenkapitalen, og reelt sett gått med underskudd.

Hva får man igjen for aktivavgiften?

  1. Organiserte treninger med et strukturert trenerteam
  2. Støtte til samlinger
  3. Påmeldingsavgifter til renn
  4. Støtte til reise- og oppholdsutgifter

Alle aktive løpere skal ha underskrevet en individuell løperavtale som regulerer forholdet mellom utøver og klubb. Avtalene leveres klubbens leder - enten fysisk eller skannet til mailadresse lars.erik.stangstuen@if.no.

Avtalen for sesongen 2016/2017 finner du her.