Hovedmedlem: kr. 300,-
Familiemedlem: kr. 0,- legges under Hovedmedlem.
Familiemedlem er ektefelle/samboer og barn opp til og med videregående skole.
Enkeltmedlem kr. 150,-